саа хоргой
алт, мөнгөн утсаар ар гарган нэхсэн нэгэн зүйл торгомсог бараа