ОЙ VI
/ амьтан /

ой загас (бие моголцог хэлбэртэй, чээжиндээ сэлүүртэй, усан дээгүүр халин явдаг нэг зүйлийн дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ОЙ I

ОЙ II

ОЙ III

ОЙ IV

ОЙ V