ОЙГҮЙ IV

1. Зүйрлэшгүй: ойгүй сайхан эд (хосгүй сайхан эд), ойгүй муухай юм (харахын эцэсгүй, дэлгэрэнгүй...


2. Х‎этэрхий, даанч: ойгүй согтуу (хэтэрхий их согтуу).

ойгүй сайхан эд хосгүй сайхан эд
ойгүй муухай юм харахын эцэсгүй, ой гутмаар муухай зүйл
ойгүй их хэмжээлшгүй,зүйрлэшгүй их
ойгүй сайн зүйрлэх юм байхгүй дэндүү сайн
ойгүй согтуу хэтэрхий их согтуу
Ижил үг:

ОЙГҮЙ I

ОЙГҮЙ II

ОЙГҮЙ III