ОЙЛ I

Бодисын нэг чигт эргэлдсэн хүчиндээ эрчлэн босох үзэгдэл: ойл гүйдэл (түргэн хувьсаж байгаа соронзон дэлгэрэнгүй...

ойл гүйдэл түргэн хувьсаж байгаа соронзон орны үйлчлэлээс болж, дамжуулагчид буй болсон цахилгаан гүйдэл
усны ойл усны хоролзон эргэлдэх газар, усны эргүүлэг
ойл эргүүлэл нэг чигт хүчтэйгээр эрчлэн урсах үзэгдэл
Ижил үг:

ОЙЛ II

ОЙЛ III