ОЙЛГОГДОХ

Ой тойнд орох, хэргийн учир тодорхой болох - Цагаан шүд ярсхийлгэн үл ойлгогдом инээмсэглэнэ. дэлгэрэнгүй... ойлгогдож эхлэх (учир явдлыг ухаарч эхлэх).