ОЙЛГОМЖ

1. Утга учир нь хүнд мэдэгдэх чанар: ойлгомж байхгүй (учир явдал нь тодорхой бус, далд байх) - дэлгэрэнгүй...


2. Хүний хэлсэн, ярьсан зүйлийг хүлээж авах, утга учрыг нь ухах чадвар: ойлгомж сайтай (ойлгох чадвар сайтай).

ойлгомж байхгүй учир явдал нь тодорхой бус, далд байх
ойлгомж сайтай ойлгох чадвар сайтай