ОЙЛГОШГҮЙ

Ухаарч мэдэхэд түвэгтэй: хэн ч ойлгошгүй (хэн нэгэн ойлгож мэдэх бололцоогүй) - Энэ арьс тэр дэлгэрэнгүй... Ж. Дамдин. Үймээний жил.