ОЙЛГУУР

1. Юмыг хэтрүүлэн ярих зантай: ойлгуур хүн (хэрэг явдлыг хэтрүүлэн давуулж ярьдаг зантай хүн);


2. Гэрэл, дуу зэргийг ойлгох тусгай хэрэгсэл, ойлгох багаж.