ОЙЛГОХ I

Юмс үзэгдлийн учир шалтгаан, зүй тогтлыг ухамсарлан мэдэх: буруу ойлгох (утга учрыг буруу ухаарах), дэлгэрэнгүй...

буруу ойлгох утга учрыг буруу ухаарах
хялбархан ойлгох ямар нэгэн зүйлийн утга учрыг хурдан ухаарч сэхээрэх
хурдан ойлгох богино хугацаанд ухамсарлан мэдэх
шинэ хүнийг таньж ойлгох шинэ хүнийг таньж мэдэх
хүний санааг ойлгох тухайн хүний санаа бодлыг ухан мэдэх
үгийн учир ойлгох үгийн учрыг олох, хэлэх гэсэн санааг нь мэдэх
тааварлан ойлгох барагцаалан ухаарах, тааж төсөөлөх
ойлгох мэдэх ухамсарлан мэдэх
ойлгох ухаарах хэрэг явдлын учир начрыг ухамсарлан сэхээрэх
ойлгоогүй хүн осолд ордог, мэдээгүй хүн мэхэнд ордог юмны учир мэдэхгүйгээс болж аюул осолд ордог гэсэн санаа
Ижил үг:

ОЙЛГОХ II