ОЙЛГОЛТ II
/ гүн ухаан /

Юм үзэгдлийн үндсэн гол шинж чанар, дотоод харилцааг тусгасан сэтгэхүйн ажиллагаа - Уран сайхны шүүмжлэл бол утга дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл.

Ижил үг:

ОЙЛГОЛТ I

ОЙЛГОЛТ III