ОЙЛ II

Хүн, амьтны үсний налран эргэлдсэн хэсэг: толгойн ойл (үсний эргүүлэг).

Ижил үг:

ОЙЛ I

ОЙЛ III