ОЙЛГО

Юмны анхныхаа зүг чигийг өөрчлөх байдал, ойлт: гэрлийн ойлго (тархаж буй гэрэл юманд тусаж тулаад дэлгэрэнгүй...