ФУНТ

1. 409,5 граммтай тэнцэх оросын хүндийн хэмжээ;


2. Английн мөнгөний нэгж - Тэр халаасандаа хэдэн фунттэй хажуудаа олон авгайтай хүн. Д.Маам. Тэмээний дэлгэрэнгүй...