ФУТУРИЗМ

Уламжлалыг эсэргүүцэж ирээдүйд хандана гэдэг урлагийн нэг урсгал.