ФҮҮЧҮҮ

Ас артай нэхсэн нэгэн зүйлийн нарийлаг, гөлгөр хөвөн нэхмэл.