ХАА V

Гайхах, сайшаах зэрэг сэтгэл хөдлөхөд гарах аялга: Хаа, ямар том юм бэ! (дуу алдан томыг нь дэлгэрэнгүй...

хаа ямар том юм бэ дуу алдан томыг нь гайхах
Ижил үг:

ХАА I

ХАА II

ХАА III

ХАА IV