ХААГИХ I

Бусдыг шоодох, хяхан харгислах.

Ижил үг:

ХААГИХ II