ХААГУУЛ II:

хаагуул хаалга (хүний орох гарахад өөрөө онгойж хаагддаг, байшин барилгын савлуур хаалга).

Ижил үг:

ХААГУУЛ I