ХААГ

Онгироо, сагсуу: хааг залуу (онгироо залуу), хааг хүн (сагсуу хүн).

хааг залуу онгироо залуу
хааг хүн сагсуу хүн