ХАА II

Тэмээ, үхрийг зандахад хэрэглэх аялга: хаа хөж [хоршоо] (үхэр, тэмээг хариулж маллахад зандран дэлгэрэнгүй...

хаа хөж үхэр, тэмээг хариулж маллахад зандран зогсоох, явуулах үед хэрэглэнэ
хаа хөг хаа хөж
хаа гэх дуугүй хагд идэх малгүй үгээгүй ядуу хоосон гэсэн санаа
Ижил үг:

ХАА I

ХАА III

ХАА IV

ХАА V