хаа гэх дуугүй хагд идэх малгүй
/ зүйр цэцэн үг /
үгээгүй ядуу хоосон гэсэн санаа