ХАА IV

Газар сайгүй, энд тэндгүй, аль ч газар, газар бүр, хааяагүй - Хаа газар ийм явдал байдаг юм.дэлгэрэнгүй... хаа хаагүй [хоршоо] (энд тэндгүй, газар бүр) - Орос нутгийн хаа хаагүй хэчнээн түмэн мод тэр нэгэн агшинд үндсээ доргион цочсон гэж бодном. Д.Нямаа. Тэмээний нутаг., хаа хаагүй элбэг (хаа сайгүй байдаг, энд тэндгүй их байдаг, элбэг тохилддог), хаа сайгүй [хоршоо] (газар бүр, энд тэндгүй).

хаа хаагүй энд тэндгүй, газар бүр
хаа хаагүй элбэг хаа сайгүй байдаг, энд тэндгүй их байдаг, элбэг тохилддог
хаа сайгүй газар бүр, энд тэндгүй
Ижил үг:

ХАА I

ХАА II

ХАА III

ХАА V