ФҮЗ
/ түүх /

Хэргэм зэрэгтний хэрмийн ар өвөр болон хоёр мөрөн дээрх ямбаны тэмдэг.