ОЙГҮЙ I

Ой модгүй - Нутгийн нь өмнө тал ойгүй, тэгш тал газар ихтэй. С.Удвал. Их хувь дэлгэрэнгүй... ойгүй уул (ой модгүй, нүцгэн уул)

Ижил үг:

ОЙГҮЙ II

ОЙГҮЙ III

ОЙГҮЙ IV