ОЙГҮЙ II

Ой муутай: ой муутай хүн (оюуны чадвар, ой тогтоолт муутай хүн).

Ижил үг:

ОЙГҮЙ I

ОЙГҮЙ III

ОЙГҮЙ IV