ОЙ V

Сандран бачимдах үед гарах дуу авиа - Ой зогсоорой! Малгай ойчлоо. дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ОЙ I

ОЙ II

ОЙ III

ОЙ IV

ОЙ VI