ОЙ II

Бүтэн өдөр хоног, сар, жил болох хугацаа: далан насны ой (далан нас хүрсний баяр), их дэлгэрэнгүй... (их сургууль байгуулагдаад тавин жил болсныг тэмдэглэх өдөр), ойн баярын өдөр (тэмдэглэлт үйл явдлын цаг хугацааг тохиолдуулан болох баярын өдөр), ойн баярыг тэмдэглэх (тэмдэглэлт үйл явдлын цаг хугацааг тохиолдуулан болох баярыг тэмдэглэх), ой хүрэх (хүүхэд нэг нас хүрэх), ойноосоо өнгөрөх (нэг нас гарантай болох), ой ойн дээрээ гарах (нэг насны зөрүүтэй байх) - Ой ойн дээрээ гарсан тав зургаа орчим насны хоёр хөөрхөн охины зураг үзүүлж олон юм ярив. С.Эрдэнэ. Өгүүллэгүүд.

далан насны ой далан нас хүрсний баяр
их сургуулийн тавин жилийн ой их сургууль байгуулагдаад тавин жил болсныг тэмдэглэх өдөр
ойн баярын өдөр тэмдэглэлт үйл явдлын цаг хугацааг тохиолдуулан болох баярын өдөр
ойн баярыг тэмдэглэх тэмдэглэлт үйл явдлын цаг хугацааг тохиолдуулан болох баярыг тэмдэглэх
ой хүрэх хүүхэд нэг нас хүрэх
ойноосоо өнгөрөх нэг нас гарантай болох
ой ойн дээрээ гарах нэг насны зөрүүтэй байх
Ижил үг:

ОЙ I

ОЙ III

ОЙ IV

ОЙ V

ОЙ VI