ОЙ III

Сэтгэн бодох, тогтоон цээжлэх чадвар - Олон ястны хэлийг мэддэг ой сайтай бас ч төлөв томоо бүхий хашир хүн дэлгэрэнгүй... С.Удвал. Их хувь заяа., ой сайн (тогтоох цээжлэхдээ сайн, оюуны чадвар өндөр), ой муу (тогтоон цээжлэх чадвар сул, оюуны чадвар муу), ойд орох (ухаан санаанд сэрэгдэн мэдрэгдэж бодогдох), ойд багтахгүй (оюун ухаанаар бодож олохгүй, санаанаас гадуур зүйл), ой алдрах (хүний танин мэдэх, тогтоох, хадгалах, эргэн санах чадвар муудах, өөрчлөгдөх), ой билиг [хоршоо] (оюун ухаан), ой ухаан [хоршоо] (юмс үзэгдлийг таньж мэдэх, ухаарч ойлгох, дүгнэх чадвар), ой ухаан доройтох (ухаарч ойлгох, сэтгэн бодох чадвар удаашран муудах), ой той [хоршоо] (ухаж сэрэх чадвар, ухаан санаа), ой тойнд орох (а. Сайн ухаарагдах; б. Санаанд нийцэх, тохирох) - Эцгийн нь саяны хэлсэн үг шиг тэр бүр ой тойнд нь орсон удаагүй. С.Удвал. Их хувь заяа., ой тойндоо оруулах (ямар нэгэн зүйлийг ухаарч сэхээрэн мартахааргүй болох), ой тойнд үлдэх (ямар нэгэн зүйл хэзээ ч үл мартагдахааргүй болох), ой тогтоолт [хоршоо] (юмыг цээжлэх, тогтоох чадвар), ой мод олон бол нутгийн чимэг, ой ухаан сайн бол насны чимэг [зүйр цэцэн үг] (ой модтой газар нутагтаа үзэсгэлэн болох, оюун ухаан сайтай хүн насаараа бусдад хүндлэгдэх гэсэн санаа).

ой сайн тогтоох цээжлэхдээ сайн, оюуны чадвар өндөр
ой муу тогтоон цээжлэх чадвар сул, оюуны чадвар муу
ойд орох ухаан санаанд сэрэгдэн мэдрэгдэж бодогдох
ойд багтахгүй оюун ухаанаар бодож олохгүй, санаанаас гадуур зүйл
ой алдрах хүний танин мэдэх, тогтоох, хадгалах, эргэн санах чадвар муудах, өөрчлөгдөх
ой билиг оюун ухаан
ой ухаан юмс үзэгдлийг таньж мэдэх, ухаарч ойлгох, дүгнэх чадвар
ой ухаан доройтох ухаарч ойлгох, сэтгэн бодох чадвар удаашран муудах
ой той ухаж сэрэх чадвар, ухаан санаа
ой тойнд орох а. Сайн ухаарагдах б. Санаанд нийцэх, тохирох
ой тойндоо оруулах ямар нэгэн зүйлийг ухаарч сэхээрэн мартахааргүй болох
ой тойнд үлдэх ямар нэгэн зүйл хэзээ ч үл мартагдахааргүй болох
ой тогтоолт юмыг цээжлэх, тогтоох чадвар
ой мод олон бол нутгийн чимэг, ой ухаан сайн бол насны чимэг ой модтой газар нутагтаа үзэсгэлэн болох, оюун ухаан сайтай хүн насаараа бусдад хүндлэгдэх гэсэн санаа
Ижил үг:

ОЙ I

ОЙ II

ОЙ IV

ОЙ V

ОЙ VI