ОЙГОРГОГҮЙ

Ой гутмаар - Учиргүй тэнэгтэх, ойгоргогүй заваарах, ойшгүй загнах нь савсаг эмийн шинж буюу. дэлгэрэнгүй...