ОЙ IV

Жигшин зэвүүрхэх сэрэл: ой сайтай (а. Оюуны чадвар өндөр; б. Хэр баргийн зүйлээс жигшин дэлгэрэнгүй...

ой сайтай а. Оюуны чадвар өндөр; б. Хэр баргийн зүйлээс жигшин зэвүүрхдэггүй
ой муутай а. Оюуны чадвар сул; б. Амархан жигшин зэвүүрхэж байгаа нь
ой гутах муухай юмыг үзэх, амтлах, үнэрлэх зэрэгт дургүй хүрч бөөлжис хүрэх
Ижил үг:

ОЙ I

ОЙ II

ОЙ III

ОЙ V

ОЙ VI