ОВОО V

Тоо, хэмжээний хувьд нэлээд их, арвин: өвс ногоо овоо байх (өвсний хэмжээ их байх), овоо дэлгэрэнгүй... (өсөж том болох) - Муу аав минь юу бодож овоо болсон хүүгээ айлд авчирч өгөв дөө, амь зуухын эрхээр амьтны адагт оруулахгүй гэж тэр шүү дээ. С.Удвал. Их хувь заяа., овоо олон (нэлээд их), овоо товоо [хоршоо] (юм хүрэлцэхүйц хэмжээтэй байгаа нь).

өвс ногоо овоо байх өвсний хэмжээ их байх
овоо болох өсөж том болох
овоо олон нэлээд их
овоо товоо юм хүрэлцэхүйц хэмжээтэй байгаа нь
Ижил үг:

ОВОО I

ОВОО II

ОВОО III

ОВОО IV