ОВООЛЛОГООСТОЙ

1. Овоолж хураасан байгаа нь: овоолгоостой харагдах (нэг дор бөөн харагдах) - Удтал хуралдсаны дэлгэрэнгүй... Ц.Уламбаяр. Зовлон жаргал., овооллогоостой номыг ялгах (овоолж тавьсан номыг ялгах), овооллогоостой түлээ (нэг дор бөөгнүүлсэн түлээ мод), овооллогоостой тариа (овоолж хураасан тариа) - Тэгтэл нэг өдөр үтрэмийн эрхлэгч баруун хойд өнцөгт овооллогоостой байсан тариа руу гараа дүрж үзэв. Л.Түдэв. Хорвоотой танилцсан түүх.

овоолгоостой харагдах нэг дор бөөн харагдах
овооллогоостой номыг ялгах овоолж тавьсан номыг ялгах
овооллогоостой түлээ нэг дор бөөгнүүлсэн түлээ мод
овооллогоостой тариа овоолж хураасан тариа