ОВООЛОХ

1. Юмыг нэг газарт бөөгнөрүүлэн, дээр дээрээс нь давхцуулан тавих, овоо болгох: нэг дор овоолох (ямар дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Давхцуулах, үлэмж нэмэгдүүлэх: ажил овоолох (олон ажлыг нэг зэрэг хийх хэрэгтэй болох, ажил давхцах).

нэг дор овоолох ямар нэг зүйлийг цуглуулан бөөгнүүлэх
өвс овоолох өвс бухалдах
цаас овоолох цаас бөөгнүүлэх
хог овоолох хог хаягдлаа нэг дор бөөгнүүлэх
овоолон тавих ямар нэгэн зүйлийг дээр дээрээс нь давхарлан тавих
ажил овоолох олон ажлыг нэг зэрэг хийх хэрэгтэй болох, ажил давхцах