ОВООРОХ I

1. Юмны дээр дээрээсээ давхарлан бөөгнөрөх - Турхан хатан толгойгоо хөдөлгөн малгайн өдийг чичрүүлэн овоорсон дэлгэрэнгүй... Монголын нууц товчоо;


2. Хүн, амьтны нэг дор хуран цугларах: хүмүүс овоорох (хүмүүс нэг дор олноороо цугларах), худаг дээр овоорох (худаг дэлгэрэнгүй...
хүмүүс овоорох хүмүүс нэг дор олноороо цугларах
худаг дээр овоорох худаг дээр олон хүн цугларах
ажил овоорох олон ажил давхцах
Ижил үг:

ОВООРОХ II