ОВОР II

овор товор [хоршоо] (бяцхан зүйлийн дороо түргэн хөдлөх байдал), овор товор ярилцах дэлгэрэнгүй...

овор товор бяцхан зүйлийн дороо түргэн хөдлөх байдал
овор товор ярилцах хүмүүсийн дуу бараг сонсогдохгүй зөвхөн уруул хөдлөх мэт ярилцах
овор товор хайлс энд тэнд ургасан цөөвтөр хайлс
Ижил үг:

ОВОР I