ОВОРЖУУ

1. Нас ахисан хүний намба төлөвтэй: оворжуу харагдах (хөгшин дүр царайтай харагдах) - Эрдэнэ суга дэлгэрэнгүй... Ч.Лодойдамба. Тунгалаг Тамир;


2. Хөгшин хүн мэт төрх байдал: оворжуу хүү (наснаасаа илүү ахмад хүний байртай үеийнхнээсээ илүү хэрсүү байдалтай хүү).

оворжуу харагдах хөгшин дүр царайтай харагдах
оворжуу хүү наснаасаа илүү ахмад хүний байртай үеийнхнээсээ илүү хэрсүү байдалтай хүү