ОВОРХОГ

Аливаа зүйлийн эв зүйг олохдоо ухаалаг сэргэлэн, сэхээ самбаатай, овжин - Тэр чинь сүрхий оворхог хүн дэлгэрэнгүй... Яриа.