ОВОРХУУ

Овжин, залирхуу: оворхуу хүү (заль мэх ихтэй, сэргэлэн хүү).