ОВСГОО

Ямар нэгэн зүйлийг ухаж мэдэх буюу хийж бүтээхэд илрэх хурц сэргэлэн ухаан: овсгоо самбаа [хоршоо] дэлгэрэнгүй...