ОВТ I

Ов мэх бүхий - Улаан цэрэг овт харгис этгээдийн хууран мэхэлж гэнэдүүлэх бодлогыг тандан мэджээ. дэлгэрэнгүй... овт шар үнэг (зальт шар үнэг), овт хүний ов нь олон, живт хүний жив нь олон [зүйр цэцэн үг] (зальт хүн арга мэх ихтэй байх гэсэн санаа)

овт шар үнэг зальт шар үнэг
овт хүний ов нь олон, живт хүний жив нь олон зальт хүн арга мэх ихтэй байх гэсэн санаа
Ижил үг:

ОВТ II