ОВТЛОХ

Ов мэх, арга чарга хийх - Эр хүн энхрэх, ээж хүн овтлох. МААЗ.