ОВХГОНОХ

1. Ямар нэгэн зүйл сууриараа ховхорч байгаа мэт дороо хөдлөх;


2. Хүн, морь зэргийн хөдөлж ядах - Наад муу морь чинь хий дороо овхгоноод газар ер хороохгүй бололтой. Б.Нямаа. Арандалынхан.