ОВХГОРХОН

Нэлээд овхгор: овхгор нуруу (нуруулдсан зүйл өндөр болоод суурь муутай байгаа нь).