ОВХОС

овхос овхос (а. Хүн, амьтны гэнэт босох гэж оролдох нь; б. Овхгор зүйлийн сууриараа байн байн хөдлөх дэлгэрэнгүй...