ОВХОЙХ

1. Ямар нэгэн зүйл гүдийж түгдийн сууриараа хөдлөх мэт байх, овхгор болох: чулуу овхойх (суурь дэлгэрэнгүй...


2. Өндөр хамартай байх: овхойсон хамар (овхгор хамар);
3. Хүн, амьтны цомцойн суух.

чулуу овхойх суурь муутай, өндөр чулууны харагдах
овхойсон хамар овхгор хамар