ОВХГОРДОХ

Хэтэрхий овхгор болох, овхгорын учир зохимжгүйдэх.