ОВТОН

Овтой хүн - Сайн нөхөд та бүхэн ил далдын овтныг нэвт харлаа. Г.Батаа нар. дэлгэрэнгүй... овтон мэхтэн [хоршоо] (ов мэх ихтэй хүн, амьтан).