ОВС I

1. Ов мэх, самбаа заль: овс ихтэй (заль мэх ихтэй);


2. Ховс.

Ижил үг:

ОВС II