ОВОРХИЙЛЭХ I

Уурлан хилэгнэх: оворхийлэн хашхирах (ихэд уурлан хашхиран зандчих).

Ижил үг:

ОВОРХИЙЛЭХ II