ОВОРХИЙЛЭХ II

Морь мал ухас хийн тэмүүлэх: оворхийлэн давхих (ухас ухас хийн давхих).

Ижил үг:

ОВОРХИЙЛЭХ I